۵ اصطلاح پرکاربرد انگلیسی با کلمه Catch

5 اصطلاح پرکابرد با کلمه CATCH

در این درس کوتاه، شما با ۵ عبارت پر کاربرد و مفید با کلمه Catch در زبان انگلیسی را فراخواهید گرفت. این پنج مورد عبارتند از:

  • Catch a cold
  • Catch a whiff
  • Catch (someone’s) eye
  • Catch (someone’s) attention
  • Catch you later

Catch a cold

زمانی که شما دچار یک بیماری بشوید ویا بدنتان دچار یک ویروس شود، در زبان انگلیسی اصطلاحا گفته می‌شود که شما آن بیماری را Catch کرده‌اید.

If you catch a cold, it means you’re sick. You can catch the flu, you can catch a virus or any type of airborne sickness. It’s something that you can catch.

My throat is kind of starting to hurt, I think I’ve caught a cold.

همچنین وقتی شما حرف شخص دیگری را متوجه می‌شوید، می‌توانید از این اصطلاح اسفتاده کنید.

You can also catch what someone said. Or not catch it if you didn’t quite hear them.

Did you catch what he just said?


Catch a whiff

اگر بویی را حس می‌کنید، در زبان انگلیسی اصطلاحا می‌توانید بگویید I Catch a whiff که به معنای من بویی را حس می‌کنم هست. فرقی ندارد این بو، بویی خوش مانند نان تازه ویا بویی بد باشد.

If you catch a whiff of something, it means that you can smell something. Now it could be something good like a freshly baked cake or loaf of bread but it could also be something bad.

I just caught a whiff of something delicious! Can you smell it?

When we walked past his room, I caught a whiff of his dirty gym clothes.


Catch (someone’s) eye

وقتی چیزی توجه شما را به خود جلب می‌کند و اطمینان دارید این چیزی است که شما واقعا نیازش دارید و می‌خواهیدش (در فارسی اصطلاحا چشم شما را می‌گیرد)، اصطلاحا در زبان انگلیسی گفته می‌شود Something catches your eye

Now if something catches your eye, then it attracts your attention. You’re curious and you’re interested. It’s something that you desire or you want.

A cute little cafe on the corner caught my eye when I was walking by. I’d like to go there for lunch one day.
I think the guy who made your coffee this morning caught your eye


Catch (someone’s) attention

ممکنه پیش خودتان بگید چه تفاوتی بین Catch someone’s eye و Catch someone’s attention وجود دارد. من دارم سعی می‌کنم کاری کنم که به من نگاه کنی، دارم سعی می‌کنم کاری کنم که نگاه و توجهت به من باشه. من دارم سعی می‌کنم که به درس علاقه داشته باشی (کاری که هدف کاملا جلت توجه شخص مورد نظر باشه)؛ تمام این مثال‌ها در زبان انگلیسی اصطلاحا Catch someone’s attention گفته می‌شود.

Hey, hey! Are you still listening? I’m doing something to try and make you look I’m doing something to try and make you look and watch me. I’m trying to catch your attention. I’m trying to keep you interested in this lesson and it’s a deliberate action. I’m trying to catch your attention.

We created the advertisement to be really catchy.
We wanted to catch the attention of shoppers as they walk past.


Catch you later

کلمه Catch در هنگام خداحافظی هم قابل استفاده است.

We use ‘catch’ to say goodbye informally.

Catch you later!
Catch you soon!
Catch you in a few minutes!

And these are all ways of saying see you soon. See you soon, see you again soon.

I’m running late for my appointment, but I’ll catch you soon!
Catch you later

۰/۵ (۰ دیدگاه)
hadaf_admin
تقویت رایتینگ
بهترین کتاب برای تقویت رایتینگ
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
نظرات
مشاهده همه نظرات