سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

آموزش روزانه لغات انگلیسی

NOURISH یعنی چه؟

Nourish

معنی: قوت دادن،‌ تغذیه کردن "I was doing everything I could to nourish and protect the baby"من هر کاری را که می‌توانستم برای تغذیه‌کردن و ...
ادامه مطلب
ACCURATE یعنی چه؟

Accurate

معنی: دقیق accurate information about the illness is essential.اطلاعات دقیق درباره‌ی بیماری ضروری است. Over all I was not disappointed but I could not feel ...
ادامه مطلب
shriek یعنی چه؟

Shriek

Shriek /ʃriːk/ معنی: جیغ زدن She shrieked when she saw a mouse.او وقتی که موش دید، جیغ زد. This time Rebecca did scream, a high-pitched ...
ادامه مطلب
insta-word-inhabit-post

Inhabit

Inhabit /ɪnˈhabɪt/ معنی: ساکن شدن The woods are inhabited by many wild animals. درجنگل‌ها بسیاری از حیوانات وحشی ساکن شده‌اند. The people who inhabit this ...
ادامه مطلب
Anticipate یعنی چه؟

Anticipate

Anticipate /anˈtɪsɪpeɪt/ معنی: پیش‌بینی کردن We don't anticipate any trouble. ما هیچ مشکلی را پیش‌بینی نمیکنیم. I probably didn't anticipate the gravity of what the ...
ادامه مطلب
X